struna tražilica

image shadow

palestra

grčka škola hrvanja

arheologija

paludament

časnički plašt pričvršćen fibulom na desnome ramenu

arheologija

Panateneje

svečanosti u čast božice Atene koje su se održavale u hekatombeju u staroj Ateni

arheologija

panteon

hram svih bogova

arheologija

Pantokrator

Krist kao vladar svijeta

arheologija

pastoforija

crkveni prostor lijevo i desno od oltara

arheologija

pečenje

nepovratni proces kojim glina dobiva željeni oblik i čvrstoću te postaje keramika

arheologija

peć

stalna konstrukcija sastavljena od podnice, prostora za sagorijevanje i pečenje te zidova koji završavaju kupolom

arheologija

peka

posuda u obliku poklopca s jednom ručkom ili dvjema ručkama koja na stijenci vanjske površine ima zadebljanja za zadržavnje topline

arheologija

pelika

posuda s dvjema ručkama, širokim otvorom i dnom koja se upotrebljavala za držanje tekućina

arheologija