struna tražilica

image shadow

nakrsnica

zaštitna pločica između sječiva i drška mača ili bodeža

arheologija

narteks

zatvoreni ulazni prostor pred ranokršćanskom ili bizantinskom crkvom

arheologija

natrijevo staklo

staklo s velikim udjelom natrijeva karbonata iz natrona ili pepeljače

arheologija

nauarh

admiral, zapovjednik spartanske mornarice u antičkoj Grčkoj

arheologija

nekromancija

tehnika proricanja i predviđanja budućnosti s pomoću zazivanja duša umrlih

arheologija

neobrađeni obod

nejednak, grub i oštar obod koji se ne obrađuje izvlačenjem, savijanjem ili brušenjem nakon skidanja staklene posude s puhaljke

arheologija

nimbus

istaknuti svjetlosni krug, trokut ili četverokut oko glave božanskih ili svetih osoba

arheologija

niša

udubljenje u zidu za smještaj kipova, vaza i drugih predmeta

arheologija

nit

rastaljeno stakleno vlakno oblikovano izvlačenjem iz mase rastaljenoga stakla ili prethodno zagrijanoga komada stakla koje se u različitim uzorcima nanosilo na staklene predmete

arheologija

noga

dio staklene posude koji se oruđem izvlači iz tijela posude ili joj se dodaje, a na kojemu posuda stoji

arheologija