struna tražilica

image shadow

labarum

rimski bojni znak koji prikazuje Kristov monogram unutar lovorova vijenca

arheologija

lacerna

vuneni ogrtač tamne boje s kapuljačom koji se nosio preko toge

arheologija

larnaks

škrinja u obliku sarkofaga za čuvanje kostiju preminuloga

arheologija

lebet

kotlić koji je služio za zagrijavanje i čuvanje vode u antičkoj Grčkoj

arheologija

legenda

natpis na kovanome novcu

arheologija

legijski orao

vojna oznaka u obliku orla koju je u vrijeme carstva imala svaka legija rimske vojske, a označivala je jedinstvo cijele legije

arheologija

legionarski štit

izduženi i savijeni štit legionara i pretorijanaca koji se upotrebljavao od republikanskoga doba do 3. st. po. Kr.

arheologija

lekit

posuda za ulje, vino i vodu koja se upotrebljavala u svetištima, kuhinji, kupaonici te kao grobni prilog

arheologija

lepton

grčki sitni bakreni kovani novac

arheologija

lezena

okomita, ravna zidna istaka bez baze i kapitela

arheologija