struna tražilica

image shadow

ikonografija

znanstvena disciplina povijesti umjetnosti i povijesti religija koja se bavi identificiranjem, opisivanjem i interpretiranjem prikaza na slici ili skulpturi

arheologija

ikonoklazam

struja istočne Crkve koja se oštro protivila štovanju svetih slika

arheologija

imperij

najviša vojnička i sudbena vlast u Rimskoj Republici koja neograničeno vrijedi jedino izvan grada Rima

arheologija

incineracija

pogreb pri kojemu se pokojnikovo tijelo spaljuje nakon čega se pepeo odlaže u grobne jame

arheologija

incizija

plitko ugravirana ili ugrebena tanka linija

arheologija

infektor

bojitelj vunene tkanine u antičkome Rimu

arheologija

inhumacija

pogreb pri kojemu se pokojnikovo tijelo pokapa u grob iskopan u tlu

arheologija

inicijacija

uvođenje novoga člana u religijsku zajednicu

arheologija

inkuzum

otisak dlijeta na kovanome novcu

arheologija

intarzija

ukrašavanje površine predmeta raznobojnim umetcima od drva, metala, sedefa, bjelokosti, mramora i drugih materijala, čime se oblikuju stilizirani motivi

arheologija