struna tražilica

image shadow

halk

grčki brončani kovani novac

arheologija

haruspicina

previđanje i tumačenje volje bogova promatranjem utrobe žrtvovanih životinja

arheologija

haruspik

etruščanski svećenik koji tumači volju bogova izvođenjem haruspicine

arheologija

hasta

rimsko teško koplje za probadanje protivnika

arheologija

hekatomba

žrtva bogovima u antičkoj Grčkoj koja se sastojala od stotinu goveda, bikova ili volova

arheologija

heksadrahma

kovani srebreni novac od šest drahma

arheologija

helanodik

nadglednik i sudac iz Elide na Olimpijskim igrama

arheologija

helenistička reljefna keramika

reljefna keramika izrađena u kalupu od kraja 3. st. pr. Kr. do 1. st. pr. Kr.

arheologija

heloti

državni robovi u Lakoniji koji su se bavili zemljoradnjom, a u ratu su sudjelovali kao laki oružnici

arheologija

hemikotilij

mjera za tekućinu u antičkoj Grčkoj koja je odgovarala polovici kotile ili 0,135 litara

arheologija