struna tražilica

image shadow

gamelij

sedmi mjesec u atičkome kalendaru koji odgovara razdoblju od sredine siječnja do sredine veljače

arheologija

gema

obrađeni dragi kamen

arheologija

genij

duh u starorimskoj religiji koji prati čovjeka od rođenja do smrti

arheologija

gens

zajednica više obitelji u antičkome Rimu koje su nosile isti gentilicij, štovale kult zajedničkih predaka i dijelile ekonomski interes

arheologija

gentilicij

ime roda u rimskoj imenskoj formuli

arheologija

geront

ugledni građanin Sparte koji je član geruzije

arheologija

geruzija

vijeće u dorskim gradovima koje se sastojalo od 28 geronata i dvaju kraljeva

arheologija

gimnazij

prostor s građevinskim kompleksom koji je izvorno služio grčkim mladićima kao vježbalište, a zatim i kao mjesto na kojemu su dobivali lekcije iz retorike i filozofije

arheologija

ginecej

prostor u starogrčkim kućama namijenjen isključivo ženama

arheologija

glačanje

tehnika ukrašavanja vanjske površine posude drvenim štapićem ili oblutkom prije pečenja

arheologija