struna tražilica

image shadow

fajansa

materijal sastavljen od kvarca u prahu i malih količina alkalija koji u kombinaciji s vodom čine glinoliku smjesu kojom su se figure, privjesci i posuđe oblikovali i žarili kako bi se materijal stvrdnuo

arheologija

falera

ukrašeni metalni disk malih dimenzija dodijeljen rimskomu vojniku kao nagrada za iskazanu hrabrost u borbi

arheologija

farmaceutska žličica

medicinsko-farmaceutski instrument okrugla recipijenta koji se upotrebljavao za mjerenje, grijanje, lijevanje i kapanje lijekova

arheologija

fasetiranje

urezivanje, brušenje i poliranje staklenoga predmeta rotirajućim kotačićem do uzorka malenih ploha

arheologija

favissa

podzemna prostorija u rimskome hramu u koju su se odlagali darovani votivni predmeti i stari kipovi božanstava koji se više nisu upotrebljavali

fidikula

sprava za mučenje u rimsko doba

arheologija

fijala

široka plitka posuda koja se upotrebljavala za piće ili za izlijevanje libacije u Ateni od 6. st. pr. Kr.

arheologija

fila

atička teritorijalno-administrativna jedinica koja se dijeli na tri tritije

arheologija

fistula

cijev za dovod vode

arheologija

flamen Dialis

svećenik boga Jupitera koji je najugledniji flamin u antičkome Rimu

arheologija