struna tražilica

image shadow

edikula

arhitektonski ukras u obliku antičkoga hrama

arheologija

edikula

mala grobna kapela u ranome kršćanstvu

edil

rimski magistrat odgovoran za održavanje javnih cesta, organizaciju javnih igara, nadziranje trgovine, tržnica, mjera i utega te opskrbu grada žitom

arheologija

efeb

mladić od 18 do 20 godina koji prolazi vojnu obuku u antičkoj Grčkoj

arheologija

efor

spartanski magistrat koji se birao svake godine sa zadaćom da nadzire rad kraljeva i narodne skupštine

arheologija

egejsko kuhinjsko posuđe

posuđe točno utvrđenih oblika i dimenzija s prostora Mediterana koje se proizvodilo u razdoblju od druge polovice 1. st. pr. Kr. do 3. st. po. Kr.

arheologija

egida

štit presvučen kozjom kožom s glavom Meduze u sredini koji nose Zeus i Atena

arheologija

eiletarij

svitak s liturgijskim tekstovima

arheologija

ekskubitor

pripadnik kohorte koja je čuvala palaču rimskoga cara

arheologija

elafebolij

deveti mjesec u atičkome kalendaru koji odgovara razdoblju od sredine ožujka do sredine travnja

arheologija