struna tražilica

image shadow

dadofor

mladić koji nosi baklju

arheologija

dafnefor

dječak ili mladi svećenik koji je predvodio procesiju dafneforija noseći lovorovu granu

arheologija

dafneforije

svečanosti u čast boga Apolona Dafnefora koje su se održavale u antičkoj Grčkoj

arheologija

daktilioteka

zbirka prstenja s gemama

arheologija

damnatio memoriae

uklanjanje javne uspomene na nepoćudnoga rimskog cara radi njegova kolektivnoga zaborava

arheologija

dareikos

zlatni kovani novac perzijskih kraljeva

arheologija

deambulatorij

polukružni hodnik u apsidi crkve omeđen stupovima s jedne strane

arheologija

decenalije

svečana obljetnica desete godine vladanja pojedinoga rimskog cara

arheologija

dekadrahma

grčki srebreni kovani novac od deset drahma

arheologija

dekanter

vrč s dvjema ručkama koje su postavljene jedna do druge, a koji se upotrebljavao za odvajanje tekućine od taloga

arheologija