struna tražilica

image shadow

castrum aestivum

privremeni logor koji je rimska vojska podizala ljeti

arheologija

castrum hibernum

privremeni logor koji je rimska vojska podizala zimi

arheologija

cavea

gledalište antičkoga teatra, amfiteatra i cirka

arheologija

cela trihora

memorijalna kapela u obliku trolisne djeteline

arheologija

centurija

rimska vojna jedinica koja se sastojala od 80 do 100 vojnika

arheologija

centurion

zapovjednik centurije u rimskoj vojsci

arheologija

ceremonijalno koplje

koplje dodijeljeno kao odličje za hrabrost u rimskoj vojsci

arheologija

ciborij

građevinski kameni element oltara koji se sastoji od četiriju stupova s piramidnim pokrovom

arheologija

cinktura

zidana ograda oko groblja ili crkvenoga dvorišta

arheologija

cirk

građevina eliptična tlocrta za održavanje različitih natjecanja

arheologija