struna tražilica

image shadow

abak

pravokutna ili kvadratna ploča kapitela dorskoga stupa

arheologija

abaton

dio hrama ili svetišta kojemu mogu pristupiti samo pojedine osobe

arheologija

abola

vuneni ogrtač koji se na vratu ili ramenu kopčao fibulom

arheologija

abradiranje stakla

matiranje staklenih površina plitkim brušenjem bez poliranja s pomoću širokoga ravnog kotačića, čime se postiže koloristički učinak

arheologija

acetabul

rimska mjera koja je činila jednu osminu sekstarija

arheologija

acetabul

široka čaša u kojoj se držao ocat

arheologija

adlektor

ubirač poreza u provincijama u vrijeme Rimskoga Carstva

arheologija

aes rude

rimsko platežno sredstvo u obliku neizrađene bakrene kovine

arheologija

aes signatum

rimsko platežno sredstvo u obliku bakrenih lijevanih poluga i ploča

arheologija

agon

javno natjecanje u kojemu su se osvajale nagrade u antičkoj Grčkoj

arheologija