struna tražilica

image shadow

T-spojnica za savitljive cijevi

spojni element koji pod pravim kutom dvije savitljive cijevi spaja u jednu ili jednu savitljivu cijev razdvaja u dvije

kemija

taljeni kvarc

staklo koje sadržava amorfne oblike silicijeva(IV) oksida

kemija

tankoslojni uparivač

uparivač u kojemu se stvara tanki film otopine koja se uparava na ogrjevnoj stijenci, čime se omogućuje odvajanje smjesa tvari u kratkome vremenu i pri blagim uvjetima

kemija

tanjurasta sušnica

kondukcijska sušnica koja se sastoji od više grijanih tanjurastih površina smještenih na više etaža

kemija

tartarati

soli i esteri vinske kiseline

kemija

teflonski cilindar s navojnom kapom

pokretni dio navojnoga pipca načinjen od polimernoga glatkog cilindra na čiji je jedan kraj vijkom učvršćena navojna kapa

kemija

teflonski klin

pokretni dio teflonskoga pipca

kemija

teflonski pipac

pipac koji čine stakleno stožasto kućište i komplet za teflonski pipac

kemija

tehnološka para

vodena para koja ne smije sadržavati ni primjese napajne vode ni mehaničke nečistoće iz sustava i mora biti propisane zasićenosti

kemija

tekuća faza

fizičko stanje u kojemu tvar ima određeni obujam, a promjenjiv oblik

kemija