struna tražilica

image shadow

rad

način izmjene energije koji nije prouzročen razlikom u temperaturi dvaju sustava

kemija

radijacijska sušnica

sušnica u koju se potrebna toplina za sušenje dovodi elektromagnetskim zračenjem

kemija

radikal

molekula, atom ili ion s jednim nesparenim elektronom

kemija

rafinerija

veliko procesno industrijsko postrojenje u kojemu se iz sirove nafte različitim fizikalnim i kemijskim procesima izdvajaju naftni derivati

kemija

Raschigovi prstenovi

punjenje za frakcijsku kolonu izrađeno od stakla, keramike, porculana, kamenštine, metala ili polimernih materijala u obliku cijevi čiji je promjer jednak duljini, a upotrebljava se za povećavanje dodirne površine tekuće i plinovite faze

kemija

raspodjela veličine čestice

tablični ili grafički prikaz broja ili mase čestica prema veličini

kemija

raspršenje svjetlosti

promjena smjera svjetlosnoga snopa uslijed interakcije s molekulama, nanočesticama ili koloidnim česticama

kemija

Raultov zakon

zakon koji kaže koliki će biti tlak para otapala u otopini u odnosu na tlak para čistoga otapala na način da je tlak para otapala koji su u ravnoteži s razrijeđenom otopinom proporcionalan množinskomu udjelu otapala u toj otopini i tlaku para čistoga otapala

kemija

ravna spojnica za savitljive cijevi

ravni spojni element kojim se dvije kraće savitljive cijevi spajaju u jednu dulju savitljivu cijev

kemija

ravnolančani alkani

alkani u kojima su ugljikovi atomi vezani u jednome lancu

kemija