struna tražilica

image shadow

pakirana brtvenica

komplet elemenata za brtvljenje koji sprečavaju prodor fluida iz unutrašnjosti sustava u okolni prostor

kemija

pakirani stupac za plinsku kromatografiju

kružno namotani čelični ili stakleni stupac duljine 1 do 3 metra i unutarnjega promjera 1 do 6 milimetara punjen silikatnim materijalom

kemija

Pallovi prstenovi

punjenje za frakcijsku kolonu valjkasta oblika izrađeno od metala ili polimernih materijala, u čijoj su stijenci po visini izbijena dva reda otvora, a izbijeni su dijelovi stijenke savijeni prema centru valjka i služe za povećavanje dodirne površine tekuće i plinovite faze

kemija

para-ksilen

aromatski organski spoj molekulske formule p-C6H4(CH3)2, sustavnoga imena 1,4-dimetilbenzen

kemija

para-metoksibenzil

skupina sustavnoga imena (para-metoksifenil)metil

kemija

para-toluensulfonati

soli i esteri para-toluensulfonske kiseline

kemija

para-toluensulfonska kiselina

sulfonska kiselina u kojoj je jedna hidroksilna skupina zamijenjena tolilom

kemija

parcijalna molarna veličina

promjena određenoga ekstenzivnog svojstva sustava tijekom dodatka infinitezimalne količine sastojka u sustav pri stalnome tlaku, temperaturi i množini svih ostalih sastojka podijeljena s množinom dodatka te tvari

kemija

parcijalni tlak

doprinos svakoga plinovitog sastojka u smjesi plinova ukupnomu tlaku plinske smjese

kemija

parna destilacija

hidrodestilacija tijekom koje se usitnjeni biljni materijal nalazi u kotlu na rešetki odignutoj od dna, a vodena para dolazi iz generatora pare smještenoga izvan kotla i prolazi kroz biljnu masu

kemija