struna tražilica

image shadow

njišuće vjedro

metalni umetak za rotor laboratorijske centrifuge ili mikrocentrifuge u koji se umeće centrifugalna kušalica, centrifugalna mikrokušalica ili centrifugalna boca

kemija