struna tražilica

image shadow

kakodilna kiselina

kemijski spoj sustavnoga imena dimetilarsinska kiselina

kemija

kalcijev klorid

anorganska sol kalcija i klora formule CaCl2

kemija

kalcit

termodinamički stabilna kristalna forma kalcijeva karbonata

kemija

kameni ugljen

sedimentna stijena nastala pougljenjivanjem biljnih ostataka

kemija

kamenina

neprozirna vodopropusna nesinterirana keramika koja se ovisno o sastavu sirovina peče na 970 do 1320 oC

kemija

kamenština

neprozirna i gotovo vodonepropusna potpuno sinterirana keramika koja se ovisno o sastavu peče na 1200 do 1300 oC

kemija

kapalica

laboratorijski stakleni pribor koji je na jednome kraju sužen, a na drugome ima nuki stiskanjem i otpuštanjem kojega se iz jedne posude u drugu prenosi mali obujam tekućine

kemija

kapilara za određivanje tališta

staklena cjevčica promjera od 1,5 do 2 mm zataljena na jednome kraju

kemija

kapilarni stupac s prevlakom na nosaču

kromatografski stupac za plinsku kromatografiju s premazom debljine 30 mikrometara na čvrstome nosaču unutar stupca

kemija

kapilarni stupac s prevlakom na stijenci

kromatografski stupac za plinsku kromatografiju čija je unutarnja stijenka presvučena tekućom prevlakom debljine manje od 1 mikrometra

kemija