struna tražilica

image shadow

idealni plin

plin čije stanje opisuje jednadžba stanja idealnoga plina i kojemu je fugacitet jednak parcijalnomu tlaku

kemija

ikosan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava dvadeset ugljikovih atoma

kemija

ikosanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz ikosana

kemija

imidazol

aromatski peteročlani heterociklički spoj s dvama dušikovim atomima na položajima 1 i 3, molekulske formule C3H4N2

kemija

indeks manjka vodika

jednostavni izračun za pretkazivanje broja višestrukih veza i/ili prstenastih struktura prisutnih u određenome spoju

kemija

indol

aromatski heterociklički kondenzirani sustav benzenskoga i pirolskoga prstena, molekulske formule C8H7N

kemija

indolizin

aromatski heterociklički spoj, molekulske formule C8H7N

kemija

intenzitet elektromagnetskoga zračenja

veličina kojom se opisuje tok fotona ili snaga zračenja

kemija

injektor

mlazna crpka koja se upotrebljava za dobavu fluida u prostor višega tlaka

kemija

injektor s petljom

dio ventila za ubrizgavanje u uređaju za tekućinsku kromatografiju visoke djelotvornosti

kemija