struna tražilica

image shadow

bademova kiselina

kemijski spoj sustavnoga imena 2-hidroksi-2-feniloctena kiselina

kemija

bagasa

suha vlakna koja zaostaju pri proizvodnji šećera iz šećerne trske ili druge vlaknaste biljke

kemija

barbutažni apsorber

apsorber u kojemu se plin propušta kroz sapnice smještene na dnu tekućine, pri čemu mjehurići plina tvore veliku površinu granice faza između tekućine i plina, čime se pospješuje apsorpcija ciljanih sastojaka plina

kemija

bazna linija

dio kromatograma tekućinske kromatografije na kojemu je zabilježen odziv detektora kad je iz stupca izlazila samo pokretna faza

kemija

Beer-Lambertov zakon

zakon koji kaže da je apsorbancija monokromatskoga elektromagnetskog zračenja u homogenome izotropnom mediju proporcionalna duljini optičkoga puta i množinskoj koncentraciji otopljene tvari ili u plinovitoj fazi parcijalnomu tlaku tvari koja apsorbira

kemija

benzaldehid

aromatski aldehid molekulske formule C6H5CHO, sustavnoga imena benzenkarbaldehid

kemija

benzensulfonati

soli i esteri benzensulfonske kiseline

kemija

benzensulfonska kiselina

najjednostavnija aromatska sulfonska kiselina

kemija

benzil

jednovalentna organska aromatska skupina izvedena iz molekule toluena oduzimanjem jednoga vodikova atoma iz metilne skupine

kemija

benzilni alkohol

aromatski alkohol molekulske formule C6H5CH2OH, sustavnoga imena fenilmetanol

kemija