struna tražilica

image shadow

čep

pribor kojim se laboratorijsko posuđe nepropusno zatvara ili spaja u aparaturu

kemija

četverogrla okrugla tikvica s ubrušenim grlima

okrugla tikvica s četirima vratovima, od kojih su tri postavljena u liniju koja presijeca tijelo tikvice, a četvrti je u ravnini srednjega vrata

kemija

čvrsta faza

fizičko stanje u kojemu tvar ima određeni obujam i oblik

kemija

čvrsti nosač u kromatografiji

inertni porozni materijal čije su čestice jednolikih dimenzija i dobrih mehaničkih svojstava

kemija