struna tražilica

image shadow

1-benzopiran

jedan od dvaju izomera benzopirana u kojemu se atom kisika nalazi na položaju 1

kemija

1-buten

ravnolančani alken s četirima ugljikovim atomima sustavnoga imena but-1-en

kemija

1,1,1-trikloretan

organohalogeni spoj u kojemu su na jedan ugljikov atom etana kovalentno vezana tri klorova atoma

kemija

1,2,3-triazol

jedan od dvaju izomernih oblika triazola s dvama tautomerima koji se razlikuju po položaju NH-skupine, sustavnih imena 1H-1,2,3-triazol i 2H-1,2,3-triazol

kemija

1,2,4-triazol

jedan od dvaju izomernih oblika triazola s dvama tautomerima koji se razlikuju po položaju NH-skupine, sustavnih imena 1H-1,2,4-triazol i 4H-1,2,4-triazol

kemija

2-benzopiran

jedan od dvaju izomera benzopirana u kojemu se atom kisika nalazi na položaju 2

kemija

2,2,2-trikloretil

alkilna skupina izvedena iz 1,1,1-trikloretana

kemija

3,4-dimetoksibenzil

skupina sustavnoga imena (3,4-dimetoksifenil)metil

kemija

acetanhidrid

kemijski spoj iz skupine kiselinskih anhidrida izveden iz octene kiseline

kemija

acetat

anion octene kiseline

kemija