struna tražilica

image shadow

vagitorij

kruti jednodozni pripravak oblika, volumena i konzistencije prikladne za umetanje u rodnicu kako bi se ostvario lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti

valaciklovir

antivirusni lijek koji je derivat aciklovira, a upotrebljava se protiv virusa Herpes simplex, virusa Varicella zoster te u prevenciji infekcija citomegalovirusom

temeljne medicinske znanosti

veličina uzorka

broj ispitanika koji su uključeni u studiju ili ih se namjerava uključiti kako bi se ispunili ciljevi studije

temeljne medicinske znanosti

veliki depresivni poremećaj

bolest koju karakteriziraju prevladavajuće depresivno raspoloženje u trajanju od najmanje dva tjedna i/ili gubitak zadovoljstva ili zanimanja za većinu aktivnosti

temeljne medicinske znanosti

vestibularna disfunkcija

poremećaj u radu središta za ravnotežu

temeljne medicinske znanosti

vezani lijek

koncentracija ili udio lijeka koji se nakon primjene lijeka vezao za bjelančevine u krvnoj plazmi i/ili tkivima

temeljne medicinske znanosti

vezikularni monoaminski prijenosnik

bjelančevina koja pohranjuje dopamin u presinapsni mjehurić

temeljne medicinske znanosti

vezivno sredstvo

pomoćna tvar koja povezuje fine čestice u veće aglomerate, čime se postiže bolja kohezija, protjecanje i stlačivost lijeka

temeljne medicinske znanosti

virus

infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama

temeljne medicinske znanosti

virus gripe

virus koji prouzročuje gripu

temeljne medicinske znanosti