struna tražilica

image shadow

radiofarmaceutik

lijek koji pripremljen za uporabu sadržava jedan radionuklid ili više njih

temeljne medicinske znanosti

radiofarmaceutski prekursor

radionuklid proizveden za radiooznačivanje druge tvari prije primjene

temeljne medicinske znanosti

randomizacija

svrstavanje ispitanika u eksperimentalnu ili kontrolnu skupinu slučajnim odabirom kako bi se izbjegla nenamjerna pristranost

temeljne medicinske znanosti

raspadljiva tableta za usta

neobložena tableta koja se stavlja u usta gdje se brzo rastapa u slini prije samoga gutanja

temeljne medicinske znanosti

raspadljivi film za usta

film koji se stavlja u usta gdje se brzo rastapa prije samoga gutanja

temeljne medicinske znanosti

raspodjela lijeka

širenje lijeka u funkcionalno odvojenim prostorima tjelesne tekućine

temeljne medicinske znanosti

razdoblje ispiranja lijeka

razdoblje bez uzimanja lijeka koje omogućuje eliminaciju lijeka prije nego što se drugi lijek može početi primjenjivati

temeljne medicinske znanosti

razvoj lijeka

stvaranje učinkovitijega i istodobno sigurnijega novog lijeka, primjena poznatoga lijeka u novoj terapijskoj indikaciji ili utvrđivanje kombinacija poznatih lijekova kojima se postiže zbrojna sinergija

temeljne medicinske znanosti

reakcija tipa serumske bolesti

reakcija preosjetljivosti na lijek posredovana imunokompleksima

temeljne medicinske znanosti

receptor

sastavnica stanice ili organizma koja reagira s lijekom i započinje lanac događaja koji rezultiraju učinkom lijeka

temeljne medicinske znanosti