struna tražilica

image shadow

obložena tableta

tableta obložena jednim slojem mješavina različitih tvari ili više njih nakon čijega se rastapanja otpušta djelatna tvar u želučanu kiselinu brzinom koja ovisi o njihovim intrizičnim svojstvima

temeljne medicinske znanosti

obložene granule

granule koje su obložene jednim slojem ili s više slojeva mješavina različitih tvari koje se najčešće upotrebljavaju kao otopina ili suspenzija u uvjetima u kojima vehikulum isparava

temeljne medicinske znanosti

obrazac za prikaz slučaja

dokument u kojemu se bilježe svi planom ispitivanja predviđeni podatci za svakoga ispitanika

temeljne medicinske znanosti

obrnuti učinak adrenalina

pojava da adrenalin ima suprotne učinke ovisno o tome na koji receptor djeluje

temeljne medicinske znanosti

odgođeni učinak

učinak lijeka koji kasni za promjenom koncentracije lijeka u krvnoj plazmi

temeljne medicinske znanosti

odjeljak

dio tijela čiji volumen odgovara volumenu raspodjele lijeka

temeljne medicinske znanosti

odnos doze i učinka lijeka

odnos doze lijeka i izraženosti njegovih bioloških učinaka u bolesnika ili pokusnih životinja

temeljne medicinske znanosti

odnos koncentracije i učinka lijeka

odnos koncentracije primijenjenoga lijeka u kontroliranim sustavima in vitro i jačine promatranoga biološkog učinka

temeljne medicinske znanosti

odobrena uporaba lijeka

uporaba lijeka u indikacijima navedenim u sažetku opisa svojstava lijeka odobrenom od strane nadležnog regulativnog tijela

temeljne medicinske znanosti

odobrenje kliničkoga ispitivanja

pozitivna odluka nadležnoga regulativnoga tijela i nadležnoga etičkog povjerenstva o provođenju kliničkoga ispitivanja

temeljne medicinske znanosti