struna tražilica

image shadow

macerat

vodena iscrpina droga za unutarnju i vanjsku primjenu koja je dobivena ekstrakcijom pri sobnoj temeraturi

temeljne medicinske znanosti

makrolid

antimikrobni lijek koji ima makrociklički laktonski prsten od 14 do 16 ugljikovih atoma na koji su vezani deoksišećeri

temeljne medicinske znanosti

mast

polukruti pripravak koji se sastoji od jednostavne baze u kojoj su raspršene tekuće i krute čestice djelatne tvari, a primjenjuje se na koži

temeljne medicinske znanosti

matrica za implantacijsku matricu

savitljivi upijajući komad materijala koji se upotrebljava za pripremu implantacijske matrice

temeljne medicinske znanosti

matrica za tkivno ljepilo

kruti sterilni pripravak koji se sastoji od savitljivoga komada materijala impregniranoga ili obloženoga tkivnim ljepilom ili praškom tkivnoga ljepila

temeljne medicinske znanosti

medicinski proizvod

proizvod koji se primjenjuje u ljudi za dijagnostičke i terapijske svrhe te kontrolu začeća, pri čemu svoje glavno djelovanje ne postiže farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim učincima

temeljne medicinske znanosti

medicinski ugljen

lijek koji u crijevima učinkovito apsorbira organske i anorganske otrove, boje, mikroorganizme i njihove toksine te mnoge lijekove, a upotrebljava se za liječenje otrovanja

temeljne medicinske znanosti

medikacijska pogreška

neželjena i štetna ili potencijalno štetna posljedica liječenja lijekovima nastala zbog propusta u medikacijskome ciklusu koji uključuje propisivanje, pripremu i primjenu određenoga lijeka

temeljne medicinske znanosti

meka kapsula

kapsula s mekom ovojnicom od želatine koja je napravljena od jednoga dijela

temeljne medicinske znanosti

meka kapsula s prilagođenim oslobađanjem

meka kapsula s brzinom, vremenom i mjestom otpuštanja drukčijim od mekih kapsula s produljenim oslobađanjem, a uzima se kao jednodozni pripravak kroz usta

temeljne medicinske znanosti