struna tražilica

image shadow

F/M omjer

omjer koncentracije lijeka u serumu fetusa i majke

temeljne medicinske znanosti

famciklovir

anitivirusni lijek za liječenje infekcija virusima hepatitisa B, herpesa simpleksa 1 i 2, virusa Varicella zoster i Epstein-Barrova virusa

temeljne medicinske znanosti

farmakoekonomika

disciplina ekonomike zdravstva koja identificira, mjeri i uspoređuje troškove i učinke farmaceutskih proizvoda i zdravstvenih programa

temeljne medicinske znanosti

farmakogenetika

disciplina koja proučava genske osnove razlika među pojedincima u odgovoru na lijek

temeljne medicinske znanosti

farmakogenomika

disciplina koja proučava genske varijacije koje utječu na međudjelovanje lijeka i organizma

temeljne medicinske znanosti

farmakogenski polimorfizam

monogensko svojstvo nastalo zbog prisutnosti više od jednoga alela na istome lokusu i više od jednoga fenotipa međudjelovanja lijeka i organizma

temeljne medicinske znanosti

farmakokinetički model

matematički model prikazivanja i tumačenja podataka dobivenih mjerenjem koncentracije lijeka u krvnoj plazmi u ovisnosti o vremenu

temeljne medicinske znanosti

farmakološki antagonist

lijek koji ima afinitet za stanični receptor, ali ne potiče njegovu fiziološku aktivnost, nego onemogućuje vezanje agonista

temeljne medicinske znanosti

farmakološki odgovor

biološki učinak koji u organizmu prouzročuje primjena lijeka

temeljne medicinske znanosti

farmakološki profil

skup odrednica lijeka utvrđen sustavnim testiranjima na razini molekule, stanice, organa i organizma

temeljne medicinske znanosti