struna tražilica

image shadow

bacitracin

antibiotik građen kao smjesa cikličkih peptida koji je djelotvoran protiv gram-pozitivnih mikroorganizama

temeljne medicinske znanosti

baktericidni učinak

učinak antimikrobnoga lijeka koji u potpunosti ubija ili eliminira patogene mikroorganizame

temeljne medicinske znanosti

baktericidni učinak ovisan o vremenu

baktericidni učinak koji traje sve dok je koncentracija lijeka u serumu iznad minimalne baktericidne koncentracije

temeljne medicinske znanosti

bakterijska beta-laktamaza

enzim koji hidrolizira beta-laktamski prsten lijeka pri čemu nastaje peniciloinska kiselina

temeljne medicinske znanosti

bakterijski ribosom

unutarstanični organ bakterije na kojemu se odvija sinteza staničnih bjelančevina

temeljne medicinske znanosti

bakteriostatski učinak

učinak antimikrobnoga lijeka koji se postiže kočenjem i zaustavljanjem razvoja mikroorganizama bez njihova usmrćivanja

temeljne medicinske znanosti

bakteriurija

patološka pojava bakterija u urinu

temeljne medicinske znanosti

balansirana anestezija

opća anestezija koja uključuje kombinaciju intravenskih i inhalacijskih lijekova

temeljne medicinske znanosti

batmotropni

koji utječe na podražljivost živčanoga ili mišićnoga tkiva

temeljne medicinske znanosti

benzalkonij-klorid

konzervans koji se upotrebljava u oftalmološkim pripravcima te u pripravcima za lokalnu primjenu u nosu i uhu

temeljne medicinske znanosti