struna tražilica

image shadow

šampon

tekući ili polukruti višedozni pripravak koji sadržava površinski djelatne tvari i primjenjuje se na koži trljanjem i ispiranjem vodom, pri čemu se pjeni

temeljne medicinske znanosti

štapić

kruti sterilni jednodozni pripravak stožastoga ili štapićastoga oblika u kojemu je djelatna tvar raspršena u odgovarajućoj bazi na jednome kraju

temeljne medicinske znanosti

štapić za kožu

štapić za primjenu na površini kože kako bi se ostvario lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti

štapić za mokraćnu cijev

štapić oblika i dimenzija podešenih na dimenzije mokraćne cijevi, namjenjen za umetanje u mokraćnu cijev

temeljne medicinske znanosti

štapić za nos

štapić za primjenu u nosnoj šupljini kako bi se ostvario lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti

štapić za rane

štapić s djelatnom tvari u bazi koja se može otopiti pri tjelesnoj temperaturi, a upotrebljava se za umetanje u ranu

temeljne medicinske znanosti

štapić za uho

štapić za primjenu u vanjski slušni hodnik gdje se pri primjeni otapa djelatna tvar te se ostvaruje lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti

štapić za zube

štapić pripremljen komprimiranjem ili kalupljenjem koji se upotrebljava na površini zuba

temeljne medicinske znanosti

štetni događaj

štetni, neželjeni znak, simptom ili bolest vremenski povezana s primjenom lijeka, a koja uzročno-posljedično ne mora biti povezana s primjenom lijeka

temeljne medicinske znanosti

šumeća tableta

neobložena tableta koja sadržava kiselu tvar i bikarbonate ili hidrogenkarbonate, koji brzo reagiraju u prisutnosti vode i pritom otpuštaju ugljikov dioksid

temeljne medicinske znanosti