struna tražilica

image shadow

zapovijed

operativna odluka koja nema snagu upravnoga akta, a koju izdaju zapovjednici u skladu s ovlastima na temelju Ustava i zakona radi učinkovita funkcioniranja obrambenoga sustava

sigurnosne i obrambene znanosti

zapovijedanje

ovlast pojedinca u Oružanim snagama za usmjeravanje, koordinaciju i nadzor nad vojnim snagama

sigurnosne i obrambene znanosti

zapovjednikova namjera

jasan i sažet iskaz o tome što snage moraju činiti i koje uvjete moraju stvoriti kako bi se ostvario uspjeh u odnosu na neprijatelja, zemljište i civilna razmatranja

sigurnosne i obrambene znanosti

zaprečivanje

mjere i aktivnosti primijenjene radi sprečavanja protivnikova pristupa štićenim vrijednostima, koje preventivno štite od njegova utjecaja i penetracije

sigurnosne i obrambene znanosti

zaštita snaga

mjere i načini s pomoću kojih se smanjuje ranjivost osoblja, instalacija, opreme i operacija na bilo koju prijetnju u bilo kojoj situaciji kako bi se sačuvala sloboda djelovanja i operativna učinkovitost snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

združena operativna planska skupina

radna skupina promjenjiva sastava odgovorna za proces planiranja operacija na operativnoj razini zapovijedanja kojim se razvijaju operativni planovi uporabe Oružanih snaga ili njihovih dijelova

sigurnosne i obrambene znanosti

združene operacije

operacije u kojima sudjeluju elementi najmanje dviju grana Oružanih snaga pod jednim zapovjedništvom, koordinirane prema mjestu i vremenu

sigurnosne i obrambene znanosti

združeni operativni koncept

dokument koji povezuje strategijske smjernice s razvojem i uporabom budućih združenih sposobnosti te služi kao pokretač transformacije koja može voditi ka promjeni doktrine, organizacije, materijalnih sredstava, osoblja, vođenja, infrastrukture, izobrazbe i obuke

sigurnosne i obrambene znanosti

znanje

najviša kategorija kognitivne hijerarhije informacija temeljena na skupu podataka koji obradom postaju informacije

sigurnosne i obrambene znanosti