struna tražilica

image shadow

vatra

fizički učinak smrtonosnoga i nesmrtonosnoga oružja

sigurnosne i obrambene znanosti

vatrena moć

sveukupna sposobnost Oružanih snaga za ostvarenje njihove ustavne uloge i uspješno izvršenje dodijeljenih misija i provedbu funkcija

sigurnosne i obrambene znanosti

veća nesreća

događaj prouzročen iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehničko-tehnoloških ili drugih čimbenika koji ugrožava zdravlje ili život ljudi i/ili životinja, prouzročuje štetu na materijalnim i/ili drugim dobrima i/ili okolišu te koji svojim mogućim razvojem može poprimiti značajke katastrofe

sigurnosne i obrambene znanosti

višenacionalne operacije

vojne operacije koje uključuju snage iz više zemalja koje djeluju zajednički s ciljem ostvarenja jedinstvene misije

sigurnosne i obrambene znanosti

vođenje

sposobnost utjecaja na ljude davanjem svrhe, smjera i motivacije pri djelovanju u svrhu izvršenja misije ili poboljšanja organizacije

sigurnosne i obrambene znanosti

vojna pomoć

širok spektar mjera u potpori prijateljskih ili savezničkih snaga u miru, krizi i sukobu

sigurnosne i obrambene znanosti

vojna potpora

mirnodopska aktivnost Oružanih snaga u potpori civilnih funkcija koja se odnosi na sve druge oblike doprinosa Oružanih snaga općoj dobrobiti društva ili doprinosa drugim instrumentima sigurnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

vojna strategija

komponenta nacionalne strategije koja predstavlja način na koji se treba razvijati i primjenjivati vojna moć radi postizanja nacionalnih ciljeva ili ciljeva više nacija

sigurnosne i obrambene znanosti

vojne djelatnosti

konkretni svakodnevni poslovi kojima se omogućuje funkcioniranje Oružanih snaga i koji se odnose na provedbu funkcija organiziranja, potpore, izobrazbe i obuke

sigurnosne i obrambene znanosti