struna tražilica

image shadow

taktička razina

razina operacija na kojoj se planiraju i izvode aktivnosti, djelovanja i bitke radi ostvarenja vojnih ciljeva dodijeljenih taktičkim formacijama i postrojbama

sigurnosne i obrambene znanosti

taktički nadzor

ovlast za detaljno i uglavnom lokalno usmjeravanje i upravljanje kretanjem i manevrom potrebnim za ostvarenje dodijeljene misije ili zadaće

sigurnosne i obrambene znanosti

taktičko zapovijedanje

ovlast delegirana zapovjedniku kojom je ovlašten dodjeljivati zadaće snagama pod njegovim zapovjedništvom radi ostvarenja misije koju je dodijelila nadređena ovlaštena osoba

sigurnosne i obrambene znanosti

taktika

uređen raspored i manevriranje jednih postrojba u odnosu na druge i/ili neprijateljske postrojbe kako bi se iskoristile njihove pune mogućnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

tehničke publikacije

propisane službene vojne publikacije Oružanih snaga koje svojim sadržajem obrađuju namjenu, opis, rukovanje, uporabu, održavanje, popravke i obuku na tehničkim sredstvima

sigurnosne i obrambene znanosti

terorizam

nezakonita upotreba ili prijetnja upotrebom sile ili nasilja protiv pojedinaca ili vlasništva radi iznuđivanja ili zastrašivanja vlada ili društava kao sredstva za postizanje političkih, etničkih, vjerskih ili ideoloških ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

traganje i spašavanje

mirnodopska aktivnost Oružanih snaga koja uključuje uporabu letjelica, plovila, vozila, spasilačkih timova ili specijalne opreme Oružanih snaga u traganju i spašavanju osoba koje su u pogibelji na kopnu ili moru

sigurnosne i obrambene znanosti