struna tražilica

image shadow

ratne operacije

operacije kojima se s pomoću vojnoga elementa nacionalne moći i usklađenim djelovanjem ostalih elemenata ostvaruju nacionalni ratni ciljevi i štite najviše vrednote ustavnoga poretka Republike Hrvatske

sigurnosne i obrambene znanosti

razumijevanje

percepcija i interpretacija određene situacije radi određivanja konteksta, smisla i predviđanja budućega razvoja u potpori učinkovitomu odlučivanju

sigurnosne i obrambene znanosti

rukovođenje

usklađivanje materijalnih, ljudskih, financijskih i drugih mogućnosti pojedinih organizacija Oružanih snaga radi optimalnoga realiziranja ciljeva postavljenih upravljanjem

sigurnosne i obrambene znanosti