struna tražilica

image shadow

personalna sigurnost

mjere poduzete radi zabrane i ograničavanja pristupa štićenim informacijama ili materijalima onim osobama čija lojalnost, pouzdanost ili povjerljivost može biti dvojbena

sigurnosne i obrambene znanosti

planiranje snaga

planiranje povezano sa stvaranjem i održavanjem vojnih sposobnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

podrška

proces i mehanizmi s pomoću kojih se postiže održivost, a sastoji se od opskrbe snaga potrošnim sredstvima te nadomještanja borbenih gubitaka i neborbene istrošenosti opreme radi održavanja borbene moći snaga u trajanju dostatnom za postizanje ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

pogodno operativno okruženje

stanje u kojemu oružane snage zemlje domaćina i vladine institucije i agencije imaju nadzor, namjeru i sposobnost pomoći operacijama koje izvode Oružane snage Republike Hrvatske

sigurnosne i obrambene znanosti

pomoćne aktivnosti

prijelazne aktivnosti koje služe kao veza, potpora ili stvaranje uvjeta za ostale vrste taktičkih aktivnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

postrojba

vojni element čija je struktura službeno propisana

sigurnosne i obrambene znanosti

potpora

djelovanje snaga ili njihovih dijelova kojim se pomažu, štite ili podržavaju sve druge snage

sigurnosne i obrambene znanosti

potpora u katastrofama i većim nesrećama

mirnodopska aktivnost Oružanih snaga usmjerena na prevenciju, saniranje ili poništavanje učinka ili posljedica katastrofa i većih nesreća

sigurnosne i obrambene znanosti

pravila djelovanja

direktive koje specificiraju okolnosti i ograničenja pod kojima snage započinju i/ili nastavljaju djelovanje protiv drugih snaga u susretu

sigurnosne i obrambene znanosti

preventivno zaštitna sigurnost

organizirani sustav obrambenih mjera ustanovljen i održavan na svim razinama zapovijedanja radi postizanja i održavanja sigurnosti

sigurnosne i obrambene znanosti