struna tražilica

image shadow

obavještajno djelovanje

usmjeravano prikupljanje i obrada informacija o okruženju, sposobnostima i namjerama sudionika u području interesa radi identificiranja prijetnji i prilika koje mogu iskoristiti donositelji odluka

sigurnosne i obrambene znanosti

obilježje kampanje

dominantni tip operacije koji se provodi u određeno vrijeme u okvirima združenoga područja operacija

sigurnosne i obrambene znanosti

obmanjivanje

mjere osmišljene za dovođenje protivnika u zabludu manipulacijom, izobličavanjem ili krivotvorenjem dokaza da bi ga se navelo na djelovanje suprotno njegovim interesima

sigurnosne i obrambene znanosti

obučne publikacije

odobrene službene vojne publikacije koje razrađuju taktiku, tehnike i postupke koji se primjenjuju za pojedinačnu i zajedničku obuku u Oružanim snagama

sigurnosne i obrambene znanosti

odnosi s javnošću i informiranje

aktivnosti kojima se ostvaruje međusobno pozitivno razumijevanje, prihvaćanje i suradnja između Oružanih snaga i javnosti te između stajališta Oružanih snaga i njezinih pripadnika

sigurnosne i obrambene znanosti

održavanje

aktivnosti očuvanja stanja opreme ili vraćanja u stanje ispravnosti te aktivnosti opskrbe i popravaka radi očuvanja sposobnosti snaga za izvršenje misije

sigurnosne i obrambene znanosti

održavanje mira

mirovna operacija koja slijedi nakon sporazuma ili prekida vatre, u kojoj je uspostavljeno povoljno okruženje s visokom razinom suglasnosti i pridržavanja te s niskom prijetnjom narušavanja

sigurnosne i obrambene znanosti

održivost

sposobnost snaga za održavanje potrebne razine borbene moći u trajanju koje je dostatno za postizanje ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

odvraćanje

robusne otvorene mjere ustanovljene za učinkovito odvraćanje mogućih napadača

sigurnosne i obrambene znanosti

ofenzivne aktivnosti

taktičke aktivnosti u kojima postrojbe pronalaze i napadaju neprijatelja

sigurnosne i obrambene znanosti