struna tražilica

image shadow

nacionalna komponenta

nacionalne snage, jedne grane ili više njih, koje su pod zapovjedništvom jednoga nacionalnog zapovjednika ili su dodijeljene kojemu zapovjedniku NATO-a

sigurnosne i obrambene znanosti

nacionalna strategija

ideja ili niz ideja o usklađenoj i integriranoj uporabi elemenata nacionalne moći radi postizanja ciljeva na bojištu te nacionalnih ili višenacionalnih ciljeva, prevođenjem nacionalnih interesa u željeno krajnje stanje

sigurnosne i obrambene znanosti

nacionalni zapovjednik

teritorijalni ili funkcionalni zapovjednik koji uglavnom nije u savezničkom lancu zapovijedanja

sigurnosne i obrambene znanosti

nacionalni zapovjednik snaga

zapovjednik nacionalnim snagama koje su dodijeljene kao zaseban element podređenoga savezničkog zapovjedništva

sigurnosne i obrambene znanosti

nadzor

ovlast koju ima zapovjednik nad dijelom aktivnosti podređenih organizacija ili drugih organizacija koje inače nisu pod njegovim zapovijedanjem, a koja obuhvaća odgovornost za provedbu zapovijedi ili direktiva

sigurnosne i obrambene znanosti

nametanje mira

mirovna operacija koja se provodi da bi se održao prekid vatre ili mirovni sporazum u kojoj je razina suglasnosti i pridržavanja nesigurna, a prijetnja narušavanja visoka

sigurnosne i obrambene znanosti

namjenske snage

privremena organizacija postrojbi pod jednim zapovjednikom formirana radi izvođenja specifične operacije ili misije ili radi izvođenja trajne specifične zadaće

sigurnosne i obrambene znanosti

naredba

akt kojim se naređuje ili zabranjuje određeno postupanje koji donose ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija za provedbu zakona i drugih propisa

sigurnosne i obrambene znanosti

nastavne publikacije

odobrene službene vojne publikacije Oružanih snaga koje svojim sadržajem razrađuju odrednice administrativnih, tehničkih i doktrinarnih te prema potrebi i drugih publikacija radi sustavna usvajanja znanja i vještina koje proizlaze iz nastavnih planova i programa vojnih škola

sigurnosne i obrambene znanosti

naučene lekcije

poboljšana sposobnost koja nakon usvajanja rezultira pozitivnim promjenama u ponašanju, sposobnostima, navikama ili procesima

sigurnosne i obrambene znanosti