struna tražilica

image shadow

manevar

uporaba snaga na bojištu kroz pokret kombiniran s vatrom ili vatrenim potencijalom kako bi se postigla pozicijska prednost u odnosu na neprijatelja radi ostvarenja misije

sigurnosne i obrambene znanosti

međusobna potpora

potpora koju postrojbe u djelovanju protiv neprijatelja pružaju jedna drugoj zbog dodijeljenih zadaća, položaja jedne u odnosu na drugu ili u odnosu na neprijatelja te zbog njihovih sposobnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

mirnodopske aktivnosti

taktičke aktivnosti Oružanih snaga koje se provode u Republici Hrvatskoj najčešće u doba mira i najčešće kao potpora civilnoj vlasti kada snage i sredstva hrvatskih civilnih institucija i organizacija nisu dostatne za rješenje opasne ili krizne situacije

sigurnosne i obrambene znanosti

mirovna operacija

operacija u kojoj se nepristrano upotrebljavaju diplomacijska, civilna i vojna sredstva, obično u skladu sa svrhom i načelima Povelje Ujedinjenih naroda da bi se uspostavio ili održao mir

sigurnosne i obrambene znanosti

misija

jasan i sažet iskaz zadaće i svrhe njezine provedbe

sigurnosne i obrambene znanosti

moć

mogućnost i sposobnost djelovanja i utjecaja ili otpora djelovanjima ili utjecajima kojim se ostvaruju interesi i ciljevi u određenom vremenu

sigurnosne i obrambene znanosti

motrenje

sustavan nadzor zračnoga prostora, površinskih ili ispodpovršinskih područja, mjesta, osoba ili stvari vizualnim, zvučnim, elektroničkim, fotografskim ili drugim načinima

sigurnosne i obrambene znanosti