struna tražilica

image shadow

kampanja

niz povezanih vojnih operacija koje se planiraju i provode u svrhu postizanja strategijskoga cilja u zadanom vremenu i na zemljopisnom području te koje obično uključuju pomorske, kopnene i zračne snage

sigurnosne i obrambene znanosti

katastrofa

svaki prirodni ili tehničko-tehnološki događaj koji opsegom, intenzitetom ili neočekivanošću ugrozi zdravlje ili ljudske živote, imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice kojega nije moguće otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela državne uprave i postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja jedinice lokalne i područne samouprave na kojem je događaj nastao, neovisno o tome je li proglašena elementarna nepogoda

sigurnosne i obrambene znanosti

knjiga ustroja

dokument kojim se zadaje dopušteni broj ljudstva i glavne opreme u postrojbi ili formaciji

sigurnosne i obrambene znanosti