struna tražilica

image shadow

informacijska sigurnost

primjena mjera koje se traže radi zaštite tajnosti, integriteta i raspoloživosti podataka i informacija u svim oblicima zapisa

sigurnosne i obrambene znanosti

informacijske operacije

vojna funkcija kojom se pružaju savjeti i koordinacija vojnih informacijskih aktivnosti radi stvaranja željenoga učinka na volju, razumijevanje i sposobnost protivnika, mogućega protivnika ili drugih strana

sigurnosne i obrambene znanosti

institucionalna komponenta Oružanih snaga

dio Oružanih snaga čija je osnovna namjena priprema pojedinaca, zapovjedništava i postrojbi za obnašanje dužnosti u Oružanim snagama i za stvaranje sposobnosti Oružanih snaga za izvršenje misija i zadaća

sigurnosne i obrambene znanosti

izgradnja mira

mirovna operacija u kojoj se komplementarno upotrebljavaju diplomacijska, civilna i prema potrebi vojna sredstva da bi se djelovalo na pozadinske uzroke sukoba i dugoročne potrebe stanovništva

sigurnosne i obrambene znanosti

izobrazba i obuka

sve djelatnosti kojima se pojedinci, zapovjedništva, postrojbe i privremeni sastavi školuju, osposobljavaju, usavršavaju, obučavaju i uvježbavaju za izvršenje misija i zadaća te za provedbu funkcija Oružanih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

izravna potpora

potpora koju pruža postrojba koja nije pridana podupiranoj postrojbi ili formaciji ili nije pod njezinim zapovijedanjem, ali od koje se zahtijeva davanje prioriteta potpori koja je potrebna podupiranoj postrojbi ili formaciji

sigurnosne i obrambene znanosti

izravne akcije

kratkotrajni udari ili druge ofenzivne akcije snaga za specijalne operacije kojima se osvaja, uništava, zarobljava, izvlači ili nanosi šteta radi postizanja specifičnih, jasno definiranih i često vremenski osjetljivih rezultata

sigurnosne i obrambene znanosti

izuzeća

svaka zabrana i ograničenje nacije prema njezinim vojnim snagama ili civilnim elementima pod zapovijedanjem i nadzorom NATO-a ili drukčije raspoloživi NATO-u koje ne dopušta zapovjednicima NATO-a potpuni razmještaj i uporabu tih snaga i resursa u skladu s odobrenim operativnim planom

sigurnosne i obrambene znanosti

izviđanje

misija koja se provodi radi pribavljanja informacija o aktivnostima i resursima postojećih ili potencijalnih prijetnji, radi pribavljanja informacija o učincima djelovanja vlastitih snaga te radi pribavljanja podataka o meteorološkim, hidrološkim ili geografskim značajkama određenoga područja

sigurnosne i obrambene znanosti

izvor zvuka

izvori akustičkih signala i emisije

sigurnosne i obrambene znanosti