struna tražilica

image shadow

defenzivne aktivnosti

taktičke aktivnosti u kojima se postrojbe odupiru neprijateljskim ofenzivnim aktivnostima

sigurnosne i obrambene znanosti

defenzivne operacije

borbene operacije s ciljem zaustavljanja neprijatelja, narušavanja njegovih ofenzivnih sposobnosti, zadržavanja područja i dobivanja na vremenu te omogućivanja koncentriranja vlastitih snaga i prisiljavanja neprijatelja na koncentriranje snaga na mjestu i u vremenu kada će biti ranjiviji na djelovanje Oružanih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

direktiva

oblik vojne komunikacije kojim se uspostavlja politika djelovanja ili se naređuje određeno djelovanje

sigurnosne i obrambene znanosti

direktiva

plan koji se izdaje s namjerom da stupi na snagu kada se tako naredi ili u slučaju pojave krize opisane planom

sigurnosne i obrambene znanosti

djelovanje

kratkotrajan taktički oblik operacije koji se obično provodi između suprotstavljenih manevarskih snaga niže razine

sigurnosne i obrambene znanosti

djelovanje Oružanih snaga

sveukupnost svih operacija i vojnih djelatnosti koje provode Oružane snage

sigurnosne i obrambene znanosti

dodijeliti

namjenski postaviti postrojbe i osoblje u organizaciju kada je takvo postavljanje relativno stalno i/ili gdje takva organizacija nadzire i upravlja osnovnom funkcijom ili većim dijelom funkcija dodijeljene postrojbe i osoblja

sigurnosne i obrambene znanosti

doktrina

temeljna načela prema kojima se vode djelovanja vojnih snaga u potpori ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

doktrinarne publikacije

propisane, hijerarhijski uvjetovane, službene vojne publikacije Oružanih snaga koje opisuju način na koji je u zapovjedništvima, postrojbama i privremenim sastavima poželjno planirati, organizirati i provoditi operacije, kao i djelovanja i postupke pojedinaca tijekom provedbe operacija

sigurnosne i obrambene znanosti