struna tražilica

image shadow

administracija

donošenje i implementacija pravila i postupaka koji se odnose na rukovođenje organizacijom u potpori izvršenja njezine misije

sigurnosne i obrambene znanosti

administrativne publikacije

propisane ili odobrene službene publikacije Oružanih snaga koje svojim sadržajem reguliraju život i rad osoblja u Oružanim snagama u rasponu od promidžbe za vojni poziv do tranzicije osoblja, izuzev provedbe operacija

sigurnosne i obrambene znanosti

administrativni lanac zapovijedanja

lanac zapovijedanja za potrebe upravljanja organizacijom Oružanih snaga ili za potrebe administracije

sigurnosne i obrambene znanosti

administrativni nadzor

upravljanje ili provedba ovlasti nad podređenima ili nad drugim organizacijama u odnosu na administrativna pitanja poput upravljanja osobljem, opskrbe, usluga i ostalih aktivnosti koje nisu uključene u operativne zadaće podređenih ili drugih organizacija

sigurnosne i obrambene znanosti

akcija

najniži oblik taktičkoga djelovanja koji provode pojedinci, posade i niže postrojbe

sigurnosne i obrambene znanosti

asimetrična prijetnja

prijetnja koja proizlazi iz moguće uporabe nejednakih načina ili metoda s ciljem ugrožavanja ili negiranja protivničke jakosti, služeći se u isto vrijeme njegovim slabostima da bi se postigao neproporcionalan rezultat

sigurnosne i obrambene znanosti

bitka

niz povezanih djelovanja koji obično traju duže i koji uključuju veće snage nego borbeno djelovanje, a koji mogu izravno utjecati na tijek kampanje ili glavne operacije

sigurnosne i obrambene znanosti

bliska potpora

djelovanje podupirućih snaga na mete i ciljeve koji su dovoljno blizu podupiranih snaga, zbog čega je potrebna detaljna integracija ili koordinacija podupirućega djelovanja vatrom, pokretom i drugim djelovanjima podupiranih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

bojno djelovanje

kampanja koja se većinom sastoji od borbenih operacija i taktičkih aktivnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

borbena moć

sveukupna sredstva uništavajuće ili narušavajuće sile koja vojna postrojba ili formacija može primijeniti na protivnika u određenom vremenu

sigurnosne i obrambene znanosti