struna tražilica

image shadow

varijanca krigiranja

modifikacija prave varijance ulaznih vrijednosti tako da se pri izračunu procjene u odabranoj točki uzima samo varijanca vrijednosti smještenih unutar područja pretraživanja

matematika

variogram

vrijednost varijance za par mjerenja koji je funkcija udaljenosti uzoraka

matematika

variogram inverzne kovarijance

variogram izračunat određivanjem koraka kovarijance na temelju ukupne varijance

matematika

variogramske osi

osi po kojima se radi variogramska analiza i računaju eksperimentalni variogrami

matematika

variogramski razred

prstenasto područje oko točke za koju se izračunava eksperimentalni variogram

matematika

višeslojna mreža

neuronska mreža koja sadržava veći broj skrivenih slojeva

matematika

vjerojatnost

statistička veličina u kojoj je slučajan događaj opisan realnim brojem iz intervala od 0 do 1, ovisno o stupnju vjerovanja da će se taj događaj zbiti

matematika

Voronoiov dijagram

podjela ravnine na plohe temeljene na blizini točaka određenom podskupu ravnine

matematika