struna tražilica

image shadow

učinak preuvježbavanja neuronske mreže

učinak do kojega dolazi prilikom prevelikoga broja iteracija u sprezi s malom vrijednošću iznosa učenja

matematika

ugniježđeni variogramski model

model koji je zbroj dvaju ili više jednostavnih modela

matematika

ulazni sloj

sloj pomoću kojega se podatci prikupljaju u mrežu i raspodjeljuju unutar nje

matematika

umjetna neuronska mreža

skup međusobno povezanih, jednostavnih, najčešće prilagodljivih elemenata koji rade paralelno i organizirani su tako da se taj skup prema objektima u stvarnome svijetu odnosi jednako kao biološki neuronski sustav

matematika

umjetni neuron

osnovna struktura mreže, sastoji se od nekoliko ulaza s odgovarajućim težinskim koeficijentom i jednoga izlaza

matematika

usmjereni variogram

eksperimentalni variogram koji je pri izračunu parova podataka usmjeren nekim pravcem

matematika

uvjetna simulacija

vrsta simulacije kod koje se mjerene vrijednosti u točki ili ćeliji zadržavaju konstantnima u svim realizacijama

matematika