struna tražilica

image shadow

teorijski variogramski modeli

teorijske funkcije za aproksimaciju eksperimentalnih variograma matematičkim modelom

matematika

težinski koeficijent

koeficijent kojim se opterećuje ulazna vrijednost

matematika

Thiessenov dijagram

Voronoiov dijagram koji se koristi u geofizici i meteorologiji za analizu prostorno raspoređenih podataka

matematika

Thiessenov poligon

područja stvorena oko točkastih objekata koji čine međusobno nepreklapajuća susjedstva objekata

matematika

Thiessenov rub

svaki dio konveksne granice koji je povezan s dva Thiessenova vrha

matematika

Thiessenov vrh

vrh Thiessenovog poligona koji predstavlja spojište duž opsega lokalnih poligona gdje proizvedeni centroidi mijenjaju vrijednost susjednih centroida

matematika

točkasto krigiranje

vrsta krigiranja koja procjenjuje vrijednost u točki na temelju okolnih vrijednosti

matematika