struna tražilica

image shadow

radijus pretraživanja

radijus kruga oko mjesta procjene unutar kojega se uzimaju mjereni podatci

matematika

realizacija

procjena dobivena simulacijom

matematika

regionalizirana varijabla

varijabla koja opisuje neku prirodnu pojavu u nekom prostoru određenu jasnom strukturom

matematika

relativni variogram

variogram u kojemu je standardna variogramska vrijednost za svaki korak podijeljena kvadratom srednje vrijednosti uzoraka koji se upotrebljavaju u tome koraku

matematika

rizik

stupanj spremnosti da se uloži neka vrijednost u očekivanu dobit

ekonomija