struna tražilica

image shadow

obično krigiranje

vrsta krigiranja u kojoj se pretpostavlja da lokalna srednja vrijednost unutar radijusa pretraživanja nije približna ili jednaka srednjoj vrijednosti ukupnoga broja podataka

matematika

obradba podataka

postupci koji se primjenjuju na računalu, a uključuju analiziranje, procjenjivanje i modeliranje podataka u korisnu informaciju poput geološkoga modela ili karte

matematika

odstupanje

veličina na osi Y, između ishodišta i praga, u kojoj započinje eksperimentalni variogram

matematika

okomita simetrala

stranica poligona u poligonalnoj metodi

matematika