struna tražilica

image shadow

nadgledane uvježbane mreže

mreže opremljene s nekoliko primjera u kojima je traženi problem riješen

matematika

neizrazita logika

logički sustav u kojemu su načela zaključivanja zasnovana na teoriji neizrazitih skupova

kognitivna znanost

neizraziti broj

broj koji pripada konveksnomu i normaliziranomu neizrazitom skupu, čija je pripadajuća funkcija barem na nekim segmentima kontinuirana te točno u jednoj lokaciji poprima vrijednost μA(x) = 1 u

kognitivna znanost

neizraziti skup

skup kod kojega je moguća stupnjevita ili djelomična pripadnost elementa skupu

kognitivna znanost

neizraziti upravljački sustav

sustav upravljanja temeljen na neizrazitoj logici

kognitivna znanost

neusmjereni variogram

eksperimentalni variogram koji pri izračunu parova podataka nije usmjeren po nekome pravcu

matematika

numerička pogreška interpolacije

tehnika za testiranje prihvatljivosti variogramskoga modela i interpolacijske metode, u kojoj se zanemaruje mjerena vrijednost na nekoj lokaciji, a nova se procjenjuje iz vrijednosti preostalih uzoraka u granicama elipsoida prostorne zavisnosti

matematika