struna tražilica

image shadow

madogram

dijagram srednjih apsolutnih razlika parova mjerenja izražen kao funkcija udaljenosti i smjera

matematika

matrica

pravokutna tablica brojeva ili drugih apstraktnih objekata koji se mogu zbrajati i množiti

matematika

matrična jednadžba krigiranja

jednadžba koja izražava rezultat matematičkih jednadžbi i izvoda krigiranja pomoću triju matrica

matematika

medijanska procjena

procjena koja daje očekivanje analizirane varijable u svim točkama ili ćelijama karte, a temelji se na nizu rješenja te odabiru onoga s najvećom vjerojatnošću

matematika

metoda najbližeg susjedstva

interpolacijska metoda kojom se svakomu čvoru mreže dodjeljuje vrijednost najbliže točke

matematika

model odstupanja

model konstantne varijance koji se koristi u slučaju da variogram započinje u točki između ishodišta i praga

matematika

mreža s povratnim postupkom

mreža temeljena na perceptronima kod koje je razdvajanje i prepoznavanje uzoraka unaprijeđeno uvođenjem povratnoga postupka

matematika

mreža s radijalnom funkcijom

mreža koja se pri razdvajanju i prepoznavanju uzoraka koristi radijalno simetričnom i radijalno ograničenom aktivacijskom funkcijom u skrivenome sloju

matematika

mrežni slojevi

skupovi neurona unutar mreže koji služe za prikupljanje i obradbu podataka te prikaz rezultata obradbe

matematika