struna tražilica

image shadow

indikatorska transformacija

transformacija mjerene vrijednosti u indikatorsku varijablu

matematika

indikatorska varijabla

varijabla koja mjerene vrijednosti prikazuje vrijednostima 0 ili 1

matematika

indikatorsko krigiranje

vrsta krigiranja koja podrazumijeva transformaciju ulaznih podataka u indikatorske varijable na temelju graničnih vrijednosti

matematika

interpolacija

postupak računanja nove vrijednosti između dviju poznatih vrijednosti

matematika

interpolacijski algoritam

matematička metoda koja se upotrebljava za izračun novih vrijednosti interpolacijom iz postojećih mjerenja

matematika

inverzna udaljenost

interpolacijska metoda kojom se vrijednost na nekoj lokaciji procjenjuje tako da vrijednost pojedinih točaka na mjerenu vrijednost ima utjecaj obratno proporcionalan njihovoj udaljenosti

matematika

iteracija

korak u analizi podataka neuronskom mrežom prilikom kojega se vrijednosti težinskih koeficijenata prilagođuju s obzirom na vrijednosti iznosa učenja

matematika

izlazni sloj

sloj u kojemu su iskazani rezultati rada mreže

matematika

iznos učenja

parametar kod uvježbavanja mreže koji označuje mjeru u kojoj rezultati obradbe novih informacija nadmašuju ranije

matematika