struna tražilica

image shadow

hikvadrat-test

statistički test koji se upotrebljava za ispitivanje hipoteze, uspoređujući opaženu razdiobu frekvencija slučajne varijable s teoretskom ili očekivanom razdiobom za tu hipotezu

matematika