struna tražilica

image shadow

Gaussov model

teorijski variogramski model izražen jednadžbom ###\gamma \left ( h \right )=C\left [ 1-exp\left ( \frac{-h^{2}}{a^{2}} \right ) \right ]###

matematika

geomatematika

znanstvena disciplina koja izučava matematičku prirodu pojava i procesa unutar Zemlje te na njezinoj površini i u atmosferi

matematika

geostatistika

metodologija u analizi prostorno koreliranih podataka čije je glavno obilježje upotreba variograma ili sličnih tehnika za kvantificiranje i modeliranje prostorne korelacije podataka

matematika

granična vrijednost

numerička vrijednost koja se koristi za indikatorsku transformaciju ulaznih vrijednosti u indikatorsku varijablu s vrijednostima 0 i 1

matematika