struna tražilica

image shadow

F-test

test koji služi za provjeru jesu li varijance dviju skupina podataka jednake

matematika

formacija

osnovna jedinica litostratigrafskog sustava, koja obuhvaća prepoznatljiv interval stijena određen jasnom razlikom litologije i stratigrafije u odnosu na podinu i krovinu

geologija